Ubuduće stručno usavršavanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika predškolskih i školskih ustanova u Nišu biće bolje finansirano zahvaljujući usvojenom zaključku Gradskog veća.

To znači da je od ukupno 11 miliona i 400 hiljada dinara, za Regionalni centar profesionalnog razvoja obezbeđen novac u iznosu od 5 miliona dinara, a kojim će stručni saradnici u obrazovanju aktuelizovati teme iz ove oblasti i postati pravi regionalni centar, kaže resorna većnica Marija Ranđelović.