Primena Zakona o agencijskom zapošljavanju počela je 1. marta, a nadležni ukazuju da osim što su njime propisani uslovi za rad agencija, cilj ovog propisa je i da radnici angažovani na ovaj način imaju jednake uslove i prava iz radnog odnosa kao i zaposleni kod poslodavca korisnika.

 

By rezija

VEĆA PRAVA RADNIKA ZAPOSLENIH PREKO AGENCIJA (VIDEO) - TV ZONA PLUS - HD

Primena Zakona o agencijskom zapošljavanju počela je 1. marta, a nadležni ukazuju da osim što su njime propisani uslovi za rad agencija, cilj ovog propisa je i da radnici angažovani na ovaj način imaju jednake uslove i prava iz radnog odnosa kao i zaposleni kod poslodavca korisnika.

 

By rezija