Kako bi redovno izmirivala obaveze za gas, Javno komunalno preduzeće Gradska toplana će i ove godine podići kredit od 250 miliona dinara. Suglasnost na ovo kreditno zaduženje dalo je Gradsko veće grada Niša koje je na istoj sednici odobrilo Javno komunalnom preduzeću Objedinjena naplata da bude garant Toplani prilikom podizanja kredita.