studentiA oko 80 studenata Niškog univerziteta dobilo je sertifikate o završenoj stručnoj praksi u niškim javnim preduzećima. Praksa je deo projekta koji su zajedno realizovali Niški univerzitet i grad Niš.

Teorija je jedno, a praksa sasvim drugo, zajednički je stav studenata koji su tri i po meseca obavljali praksu u niškim javnim preduzećima. Zadovoljni su onim što su videli i naučili, ali postoje i stvari koje bi menjali kada bi mogli.

Ovo je prvi put da studenti praksu obavljaju u javnim gradskim peduzećima, kAže rektor Dragan Antić. Rezultati su odlični, ali bi bili još bolji, kada bi se ovakav projekat mogao da se realizuje i sa privatnim preduzećima.

Gradonačelnik Niša Zoran Perišić kaže da će učiniti sve da iznadje načine da se najbolji studenti zadrže u zemlji i gradu.

Studentska praksa deo je projekta koji su zajedno realizovali Niški univerzitet i Grad Niš.

Stručnom praksom možda lakše do posla - TV ZONA PLUS - HD

studentiA oko 80 studenata Niškog univerziteta dobilo je sertifikate o završenoj stručnoj praksi u niškim javnim preduzećima. Praksa je deo projekta koji su zajedno realizovali Niški univerzitet i grad Niš.

Teorija je jedno, a praksa sasvim drugo, zajednički je stav studenata koji su tri i po meseca obavljali praksu u niškim javnim preduzećima. Zadovoljni su onim što su videli i naučili, ali postoje i stvari koje bi menjali kada bi mogli.

Ovo je prvi put da studenti praksu obavljaju u javnim gradskim peduzećima, kAže rektor Dragan Antić. Rezultati su odlični, ali bi bili još bolji, kada bi se ovakav projekat mogao da se realizuje i sa privatnim preduzećima.

Gradonačelnik Niša Zoran Perišić kaže da će učiniti sve da iznadje načine da se najbolji studenti zadrže u zemlji i gradu.

Studentska praksa deo je projekta koji su zajedno realizovali Niški univerzitet i Grad Niš.