SERTIFIKACIJAGradovi, opštine, preduzeća i zantaske radnje mogu privući više stranih investitora, ako nečim mogu i da dokažu da su poslovanje i kvalitet proizvodnje uskladili sa evropskim standardima! Tako se istovremeno povećava i konkurentnost na tržištu. To je istaknuto na prezentaciji programa Sertifikacija gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi. Prezentaciji su prisustvovali privrednici Niša.

Privrednici Niša svesni su koliko je važno da na tržišnu utakmicu izadju svi pod istim uslovima. Sertifikovani, uskladjeni sa normama i uslovima koje propisuje Evropska unija.

Sertifikacija gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem je važna, tvrde u Nacionalnoji alijansi za lokalni ekonomski razvoj .Važna za privlačenje investitora, kao i za povećanje konkurentnosti domaćih privrednika na svetskom tržištu.

Grad Niš je prepozano važnost sertifikacije prošle godine.

Prezentaciji programa prisustvovali su privrednici Niša.

Sertifikacijom do stranih investitora - TV ZONA PLUS - HD

SERTIFIKACIJAGradovi, opštine, preduzeća i zantaske radnje mogu privući više stranih investitora, ako nečim mogu i da dokažu da su poslovanje i kvalitet proizvodnje uskladili sa evropskim standardima! Tako se istovremeno povećava i konkurentnost na tržištu. To je istaknuto na prezentaciji programa Sertifikacija gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi. Prezentaciji su prisustvovali privrednici Niša.

Privrednici Niša svesni su koliko je važno da na tržišnu utakmicu izadju svi pod istim uslovima. Sertifikovani, uskladjeni sa normama i uslovima koje propisuje Evropska unija.

Sertifikacija gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem je važna, tvrde u Nacionalnoji alijansi za lokalni ekonomski razvoj .Važna za privlačenje investitora, kao i za povećanje konkurentnosti domaćih privrednika na svetskom tržištu.

Grad Niš je prepozano važnost sertifikacije prošle godine.

Prezentaciji programa prisustvovali su privrednici Niša.