ministar Branko Ružić

Ministar prosvete Branko Ružić kaže da je stanje u školama redovno i da obrazovni sistem nije, niti će biti mesto za transmisiju korona virusa, pre svega, zahvaljujući odgovornom ponašanju nastavnog, vannastavnog osoblja i učenika.

Ministar je prilikom obilaska Pete ekonomske škole u Rakovici rekao da je zakon jasan i da je matura obavezna, te da se nije ni razmišljalo o njenom ukidanju.