Velika akcija prikupljanja i reciklaže staklene ambalaže biće organizovana od 18 sati na Trgu kralja Milana u okviru projekta „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“. Za sve građane koji donesu po tri staklene flaše ili tegle za reciklažu obezbeđene su simbolične nagrade. U Nišu je postavljeno 300 reciklažnih kontejnera sa ciljem povećanja reciklaže stakla za 20 odsto.