nimus-1Izvodjenjem dela Rahmanjinova, Dvoržaka i Bizea Niški simfonisjki orkerstar otvara Niške muzičke svečanosti. Kao solista niškoj publici će se predstaviti novosadjanka Rita Kinka, a dirigentska palica biće u rukama Jozefa Suilena iz Holandije.

Suilen, je već nekoliko dana u Nišu i zajedno sa orkestrom dva puta dnevo uvežbava program predvidjen za otvaranje NIMUS-a. A na programu Dvoržak, bize, Rahmanjinov.

Program je odličan, za svakog ima ponešto. A prvi put saradjujem sa Ritom Kinkom i čuo sam da je i ona fantastična, kaže Suilen.

Na ovogodišnjem NIMUS-u Nišlije će čuti desetak koncerata, sa umetnicima iz Makedonije, Grčke, Češke, Slovenije.
NIMUS počinje 26. oktobra i završava se 10. novembra.

Rahmanjinov, Dvoržak I Bize na otvaranju NIMUS-a - TV ZONA PLUS - HD

nimus-1Izvodjenjem dela Rahmanjinova, Dvoržaka i Bizea Niški simfonisjki orkerstar otvara Niške muzičke svečanosti. Kao solista niškoj publici će se predstaviti novosadjanka Rita Kinka, a dirigentska palica biće u rukama Jozefa Suilena iz Holandije.

Suilen, je već nekoliko dana u Nišu i zajedno sa orkestrom dva puta dnevo uvežbava program predvidjen za otvaranje NIMUS-a. A na programu Dvoržak, bize, Rahmanjinov.

Program je odličan, za svakog ima ponešto. A prvi put saradjujem sa Ritom Kinkom i čuo sam da je i ona fantastična, kaže Suilen.

Na ovogodišnjem NIMUS-u Nišlije će čuti desetak koncerata, sa umetnicima iz Makedonije, Grčke, Češke, Slovenije.
NIMUS počinje 26. oktobra i završava se 10. novembra.