Rekonstrukcija pirotske bolnice najobimniji je projekat koji je Pirot do sada realizovao u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima. Sanacija zgrade radi se po fazama. Dok su u toku radovi prve, priprema se realizacija druge faze rekonstrukcije.

Raspisana je javna nabavka za izradu projektne dokumentacije za drugu fazu rekonstrukcije, koja će se raditi u etapama.