Kako integrisati i pravno osnažiti mlade Rome i Romkinje? Rešenje nudi projekat Pravna klinika koji su na Pravnom fakultetu u Nišu pokrenuli studenti i profesori. Kroz projekat studenti se obučavaju da prvenstveno Romima pruže savetodavnu pomoć o njihovim pravim ali i zaštiti od diskriminacije sa kojom se sreću. Projekat realizuju svi studenti, bez obzira na nacionalnu pripadnost.

Ovaj sadržaj je sufinansiran kroz projekat „Povezivanje“ . Sufinansijer je Republika Srbija, Ministarstvo kulture i informisanja .