Sonja Krasić, profesorka Građevinsko – arhitektonskog fakulteta u Nišu ceo prošli semestar predavala je na japanskom univerzitetu u Tokiju. Ona je bila jedan od 15 gostujućih profesora tog univerziteta i jedini predavač iz Evrope. Kaže da je za nju ovo bile veliko profesionalno i privatno iskustvo.

NIŠKA PROFESORKA NA TOKIJSKOM UNIVERZITETU(VIDEO) - TV ZONA PLUS - HD

Sonja Krasić, profesorka Građevinsko – arhitektonskog fakulteta u Nišu ceo prošli semestar predavala je na japanskom univerzitetu u Tokiju. Ona je bila jedan od 15 gostujućih profesora tog univerziteta i jedini predavač iz Evrope. Kaže da je za nju ovo bile veliko profesionalno i privatno iskustvo.