Narodni univerzitet u Nišu u novu godinu ulazi sa puno optimizma i planova. Uz 200 obrazovnih profila za koliko školuju kadar, prateći potrebe tržišta, žele da uvedu i nove. Za to očekuju pomoć grada.

 

 

Narodni univerzitet u 2019. uvodi nove profile (VIDEO) - TV ZONA PLUS - HD

Narodni univerzitet u Nišu u novu godinu ulazi sa puno optimizma i planova. Uz 200 obrazovnih profila za koliko školuju kadar, prateći potrebe tržišta, žele da uvedu i nove. Za to očekuju pomoć grada.