Učenici generacija srednjih škola u Nišu, njih ukupno 21, dobili su priznanja za svoj uspeh u protekloj školskoj godini,koja dodeljuje Grad Niš, Kancelarija za mlade u saradnji sa Fondacijom humanitarne organizacije Braća Karić.

Ove godine, prvi put među najboljim niškim učenicima generacije ima više devojaka nego mladića.