Radnici

Minimalna cena rada po satu od Nove godine uvećana je na 172,54 dinara neto, što je povećanje od 11 odsto u odnosu na dosadašnji iznos.

Uredbu o povećanju minimalca privrednici ocenjuju pozitivno, ali kažu da nisu dobili očekivano umanjenje poreza i doprinosa.

Predstavnici sindikata ne spore da su državni nameti na plate veliki, ali i pored toga smatraju da je postojao prostor da minimalna cena rada po satu bude bar još 20 dinara veća.