Povratinci po osnovu readmisije koji su proveli duže vreme u zemljama Evropske unije i dalje se suočavaju sa velikim preprekama u uključivanje u obrazovni proces i na tržištu rada, pa svom povratku u Srbiju. Oko 80 odsto povratnika pripada romskoj nacionalnoj manjini i nema zaposlenje. Da bi imali budućnost u Srbiji, Romsko studentsko udruženje u okviru programa „Mobilni karijerni centar“ organizuje razne obuke za deficitarna zanimanja u 13 gradova i opština na jugu Srbije, među kojima je i Niš. To je deo programa “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa” koji sprovodi nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Radno sposobni povratnici često nisu u mogućnosti da dokumentuju posedovanje veština i sposobnosti koje su stekli tokom rada u inostranstvu i često ih naš sistem ne prepoznaje. Zbog toga Romsko studentsko udruženje u okviru programa „Mobilni karijerni centar“ organizuje obuke za radno sposobne Rome. Obuku za zavarivače prošao je i 18 – godišnji Aleksandar Radovanović koji je živeo Nemačkoj.

Ovaj projekat sufinansiran je sredstvima Grada Niša. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Irandipake manuša pali readmisija so sine pobuth vakhti ko phuvja thari Evropaki unija panda isi len pobuth problemurja kana uđinen ko sikavne thaj kana roden buthi, kana irjanen pe ki Srbija. Paše 80%irjande manuša hile Roma thaj hile bizi buthi. Te bi ovola len dumo ko vakhti so avol ki Srbija, Romano studentijengo amlipe uzo programi “ Mobilno karijerno centro” kerol sikljobe bašo buća so trobun ko 13 forija thaj komune ki Srbija maškar hilo o Niši. Odova hilo kotor tharo programi “ Inkluzija palo Roma thaj aver crdime manuša” so kerol germanijaki organizacija base maškarphuvjengiro kedipe GIZ.

Polokhe đi buthiprekal sikljibe bašo Roma

Bučarne irandipake manušapobuth drom našti te sikaven kaj isi len đanglipa thaj hakajaso siklile te keren ko aver phuvja, pobuth drom ki Amari phuv na penđaren lengo đanglipe.Odoleske o Romano studetijengo amalipe ko prrogrami “Mobilno karijerno centro” kerol sikljipa bašo Roma so šaj te keren buthi. Sikljipe bašo zavarivači nakhlja dešofto beršengoro Aleksandar Radovanović so đivdingja ki Germanija.

ALEKSANDAR RADOVANOVIĆ – so sikljol prekal „Mobilno karijerno centro“ Niš

“Mangav te ovav zavarivači,odoleske so isima fundamentalnosikavni, mangljum te đav ki maškarutni ćeripaski sikavni NEIMAR. Sijuma upre thaj ikljijum thari sikavni, kana iringjuma aćhiljum bizi sikavni, te šungjum prekalo Mobilno karijerno centro bašo sikljipe. Angjum đi agori o sikljipe so sine 25 dive. Me šaj. kergjum buthi jekh drom, kergjum”

Biše beršengi Katarina Rušitovićso ali thari Germanijaprekalo akava programosiklili mte keol sar sobarica.

KATARINA RUŠITOVIĆ – so sikljol prekal „Mobilno karijerno centro“ Niš

„ Buth dingja ma dumo o sikljipe, odoleske so sikliljam efikasna kotora so đan uzo hotelijerstvo thaj so zorjarge man posigate te kerav ko hotli, odoleske so prekal akaja organizacija aljum đi kontaktija e hoteljencar so dingja ma dumo mi buti te kerav efikasno.“

Prekal o Mobilno karijerno centro đi akana siklilje baši buthi paše 300 manuša, akava berš 30 đene siklile bašo variocija, zavarivači pi plastika, kranistijaviljuškaristija thaj aver edukacije so trobun ko biro baši buthi, vaketrol o menađeri po programo Alen Demiri.

ALEN DEMIRI – menadžeri po programo „Mobilno karijerno centro“ Niš “Akana hilo ko proceso te čhiva pi buthi amare korisnikijen ki maškarthemutni kompanija SAJTEL, odova hilo kol centro so dol dumo bašo maajbaro gendopo poencijalna kandidatija ki akaja kompanija, odova hile o irjande manuša pali readmisija sole keren šukar lafi pi germanijaki čhib,solea hile kandidatija baši buthi ki akaja kompanija.”

Akava romano studentijengoro amalipe dol dumo po sikljovibe polokhe o Roma te uđinen pi buthi tah javer manuša,dol godi pe korisnikijen sar te hramosaren po CV, motivišimo lil,thaj simulirinen bučako intervju, polokhe te aven đi buthi.

 

By rezija