RADONU Institutu “Niška banja” zadovoljni su onim što je učinjeno u prvih devet meseci ove godine. Rezultati, kažu prevazilaze očekivanja. Pacijenata je bilo, a smeštajni kapaciteti u stacionarnom i ambulantnom delu su popunjeni. U Institutu planiraju proširenje usluga i kupovinu novih aparata.

Radićemo na tome da ponovo aplikujemo za odobrenje za desnu kataterizaciju srca, u planu nam je kupovina nove aparature kako bi poboljšali kvalitet usluga na reumatologiji. U oblasti kardiologije ćemo najverovatnije unaprediti salu za fizički trening inovacijom opreme, kaže direktorka Marina Deljanin Ilić.

Kada su u pitanju dijagnostičke mestode planovi su u potpunosti ispunjeni.

Imamo sve ono što je najsavremenije za neinvazivnu kardiovaskularnu dijagnostiku, dodaje Deljanin Ilić.

Ukupan smeštajni kapacitet Instituta je 560 ležajeva, raspoređen u tri stacionara.

Institut "Niška Banja" kupuje nove aparate - TV ZONA PLUS - HD

RADONU Institutu “Niška banja” zadovoljni su onim što je učinjeno u prvih devet meseci ove godine. Rezultati, kažu prevazilaze očekivanja. Pacijenata je bilo, a smeštajni kapaciteti u stacionarnom i ambulantnom delu su popunjeni. U Institutu planiraju proširenje usluga i kupovinu novih aparata.

Radićemo na tome da ponovo aplikujemo za odobrenje za desnu kataterizaciju srca, u planu nam je kupovina nove aparature kako bi poboljšali kvalitet usluga na reumatologiji. U oblasti kardiologije ćemo najverovatnije unaprediti salu za fizički trening inovacijom opreme, kaže direktorka Marina Deljanin Ilić.

Kada su u pitanju dijagnostičke mestode planovi su u potpunosti ispunjeni.

Imamo sve ono što je najsavremenije za neinvazivnu kardiovaskularnu dijagnostiku, dodaje Deljanin Ilić.

Ukupan smeštajni kapacitet Instituta je 560 ležajeva, raspoređen u tri stacionara.