Od devet komunalnih gradskih preduzeća većina je poslovala pozitivno u zadnjem kvartalu 2018. sem dva, koja su iskazala gubitke. Direkcija za javni gradski prevoz je u minusu 10,5 miliona, a Gorica blizu 31 milion dinara.

 

 

GORICA OPET NAPRAVILA MINUS OD 31 MILION (VIDEO) - TV ZONA PLUS - HD

Od devet komunalnih gradskih preduzeća većina je poslovala pozitivno u zadnjem kvartalu 2018. sem dva, koja su iskazala gubitke. Direkcija za javni gradski prevoz je u minusu 10,5 miliona, a Gorica blizu 31 milion dinara.