Da bi se stabilizovalo poslovanje JKP „Gorica“ odbornici Skupštine Grada Niša usvojili su odluku o dokapitalizaciji ovog preduzeća sa 108 miliona dinara.

Ova odluka je doneta zbog, kako je istaknuto na sednici, nastavka trenda pozitivnog poslovanja Gorice.

Takođe, usvojena je i odluka da se poveća osnovni kapital za Direkciju za javni prevoz u Nišu, za 33 miliona dinara kako bi unapredila delatnost prevoza putnika.