Prihodi i primanja budžeta Grada Niša za 2020. godinu ostvareni su u iznosu od 9,2 milijarde dinara što predstavlja 82,64 odsto u odnosu na planirana 11,2 miliona.

To je zadovoljavajuće u teškoj godini pandemije korona virusa, ocenili su odbornici vladajuće većine, dok opozicija smatra da je planiran nerealan budžet.